Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Наказателно право и наказателен процес:

- предоставяне на правни съвети и консултации по наказателни дела;
- изготвяне на жалби, тъжби на пострадали от престъпления, както и на обвиняеми и подсъдими в защита на основните им права и законни интереси.
- представителство на доверителите по наказателни дела пред съдебните, административните органи във връзка наказателното прозводство;