Iustitia civitatis (regnorum) fundamentum - Справедливостта е основа на обществото (държавата).

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта.

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого.

Правна Кантора "Хаджийски"

гр.Пазарджик , ул."Иван Вазов" №3 , ет. 2 , офис 13,
Телефон и факс: (034) 443401
Мобилен телефон: 0879 220 466
Карта

Правна кантора ,,Хаджийски''

гр. София; ул."Солунска" №48, вход от страната на улица Цар Самуил - ет. 1 , офис 3
Телефон: 02 / 9879345
Мобилен телефон: 0898368638
Карта

Правна кантора ,,Хаджийски''

Пловдив, бул. "6-ти Септември", № 147
мобилен: 0886 62 02 12, 0893 87 88 29
Карта